تولید تشک های طبی و فنری و اورتوپدیکی و کالای خواب

041-32810405 | 041-32810584

تشک خواب طبی و فنری

تشک ها از جمله وسایل آسایش خواب بسیار مهم میباشند که هر فردی معمولا یک سوم عمر خود را در آن سپری میکند. سلامت فرد تا حد زیادی به کیفیت تشک مورد استفاده بستگی دارد. کیفیت پدها، فوم و فنر، گیفیت پارچه های مورد استفاده، ویژگیهای برتر همچون ضد باکتری بودن و یا ضد آب بودن و کیفیت دوخت و ارتفاع تشک، همگی در کیفیت خواب فرد اثر دارد.

ایرانیان خواب تولید کننده تشک های خواب طبی و فنری